Tag: Danang FantastiCity

Trải nghiệm 'Tuyệt vời Đà Nẵng ơi!' cùng Cocobay

Chỉ sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi “Danang FantastiCity – Tuyệt vời Đà Nẵng ơi!" đã có hơn 11.000 lượt bình chọn, 270 bài dự thi với hơn 2.700 bức ảnh tham dự.