Tag: Đàn ông khó tiểu

Đàn ông khó tiểu

Tiểu khó là khi đi tiểu phải rặn mạnh, rặn lâu nước tiểu mới ra được. Chứng tiểu khó hay gặp ở đàn ông, nhất là ở những quý ông lớn tuổi.