Tag: Dân châu Âu

25 triệu dân châu Âu sẽ khốn khó

TT - Tổ chức Oxfam cho biết sẽ có đến 25 triệu người dân châu Âu khốn đốn vì nghèo khó vào năm 2025 nếu các chính phủ còn tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thắt lưng buộc bụng.