​Đảm bảo giao thông dịp Quốc khánh 2-9

04/08/2016 09:30 GMT+7

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có Công điện yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ: I, II, III, IV, Cao tốc và các Sở giao thông vận tải nhận ủy thác quản lý quốc lộ báo cáo tình trạng và xử lý hư hỏng trên các tuyến quốc lộ phục vụ đảm bảo giao thông dịp Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học 2016 - 2017.

Để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học 2016 - 2017; Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, các Sở Giao thông vận tải nhận ủy thác quản lý quốc lộ khẩn trương triển khai thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các Nhà thầu quản lý bảo dưỡng đường Quốc lộ thực hiện tốt công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường được giao. 

Đối với các đoạn hằn lún quá sâu, các đoạn mặt đường hư hỏng (ổ gà, trồi, lún sâu), công trình an toàn giao thông hư hỏng ảnh hưởng đến an toàn giao thông nằm ngoài phạm vi dự án BOT, hoặc dự án sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất, thì các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các Chi cục Quản lý đường bộ, đơn vị trực thuộc phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ thống kê cụ thể vị trí, lý trình, loại hư hỏng, mức độ hư hỏng và dự kiến kinh phí, có văn bản báo cáo và hình ảnh minh họa, đề xuất phương án sửa chữa gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 05/8/2015 (đồng thời gửi file điện tử qua địa chỉ email: vuquanlybaotri@gmail.com) để xem xét cho phép sửa chữa theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. 

Trường hợp cấp thiết có thể báo cáo trước từng đoạn tuyến đường. Đối với các dự án BOT đã đưa vào khai thác, các cục Quản lý đường bộ và Sở Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra.

Tổng cục yêu cầu nhà đầu tư thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì công trình BOT, sửa chữa kịp thời các hư hỏng, xuống cấp trên quốc lộ ảnh hưởng đến an toàn giao thông, bảo đảm chất lượng tuyến đường BOT và công tác an toàn giao thông. Trường hợp vi phạm kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam xử lý. 

Đối với các dự án xây dựng cơ bản đang trong thời gian bảo hành, các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải kiểm tra thường xuyên, nếu có hư hỏng đề nghị ban quản lý dự án, chủ đầu tư chỉ đạo sửa chữa khắc phục ngay để đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông tại các dự án đang thi công, nếu có vi phạm phải xử lý, chấn chỉnh các đơn vị liên quan. Trường hợp cần thiết rút giấy phép thi công.

Nguồn: Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận