Tag: đại thần Đặng Văn Hòa

4 hay 5 'chấm', nếu không vì dân cũng vô nghĩa

TTO - Một hội thảo đã diễn ra vào sáng 9-9 để nhìn lại công trạng vị tổng đốc đầu tiên của Hà Nội được dân yêu mến, là người đầu tiên cho vẽ bản đồ Hà Nội.