Tag: đại sứ Trung Quốc tại Pháp

Ukraine phản đối đại sứ Trung Quốc nghi ngờ chủ quyền hậu Liên Xô

Ukraine, Pháp và các quốc gia vùng Baltic phản đối việc đại sứ Trung Quốc tại Paris đặt nghi vấn về chủ quyền của các nước từng thuộc Liên Xô như Ukraine.