Tag: đại sứ Pháp Oliver Brochet

Tân đại sứ Pháp muốn đẩy mạnh thị trường hàng hóa Việt - Pháp

Một nửa các ưu tiên của tân Đại sứ Olivier Brochet liên quan đến kinh tế, cho thấy mong muốn ghi dấu ấn cá nhân khi nói đến quan hệ Việt - Pháp.