Tag: Đại hội cổ đông PNJ

‘PNJ không có bất cứ trách nhiệm gì trong vụ án Ngân hàng Đông Á’

TTO - Bà Cao Thị Ngọc Dung, chủ tịch HĐQT Công ty PNJ, khẳng định ‘PNJ không có bất cứ trách nhiệm gì trong vụ án Ngân hàng Đông Á’ tại đại hội cổ đông thường niên PNJ được tổ chức ngày 20-4, khi cổ đông đề nghị thông tin rõ về vụ việc.