Thứ 5, ngày 6 tháng 10 năm 2022

  • Tập trung khi ăn sẽ giảm cân

    Tập trung khi ăn sẽ giảm cân

    TTO -Đánh giá về chương trình kiểm soát cân nặng trực tuyến được xây dựng bởi nhóm nhà khoa học thuộc Đại học North Carolina (Mỹ), họ nhận thấy một trong những phương pháp góp phần giảm cân hiệu quả chính là hãy tập trung trong khi ăn.