Thứ 4, ngày 16 tháng 6 năm 2021

Đà Nẵng chấm điểm công chức từ ngày 1-7

31/05/2013 04:07 GMT+7

TT - Ông Đặng Công Ngữ - giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng - cho biết trên cơ sở kết quả thí điểm tại bảy sở ngành và ba quận với gần 700 công chức, Bộ Nội vụ đã đồng ý để Đà Nẵng triển khai chấm điểm công chức từ ngày 1-7-2013.

Để thực hiện đánh giá, sẽ có một phần mềm được xây dựng sẵn, đánh giá kết quả công việc được tiến hành qua năm bước. Có ba nhóm tiêu chí chính được áp dụng để đánh giá công chức là: hiệu quả công việc trong tháng; việc thực hiện quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị cũng như chính sách, pháp luật; thái độ, trách nhiệm đối với công việc, tổ chức, công dân, đồng nghiệp và cơ quan, đơn vị.

Đánh giá được tính theo thang điểm: đạt từ 85 điểm trở lên là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80-84 điểm là hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ 70 đến dưới 80 điểm là hoàn thành nhiệm vụ và nếu dưới 70 điểm công chức đó đã không hoàn thành công việc. Theo Luật công chức, nếu hai năm liền không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị thôi việc.

ĐOÀN CƯỜNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận