Tag: Cuộc thi chó giống 2014

Thi chó đẹp, cuộc chơi mới của giới trẻ

TTO - Khoảng 300 chú chó đẹp thuộc nhiều chủng loại tham gia Cuộc thi Chó giống năm 2014 do Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam (VKA) tổ chức cuối tuần qua.