Tag: Cuộc gọi thương hiệu

Cuộc gọi thương hiệu và những điều chưa ổn

Voice brandname, cuộc gọi thương hiệu hay cuộc gọi định danh, được cho tránh lừa đảo mạo danh hiệu quả hơn, nhưng việc sử dụng và kỹ thuật còn nhiều điều chưa ổn.