Tag: Cung điện Đan Dương

Mở trang web về cuộc tìm kiếm lăng mộ Quang Trung

TTO - Trang web với tên gọi Cung điện Đan Dương - sơn lăng của hoàng đế Quang Trung có tên miền truy cập tại địa chỉ cungdiendanduong.net do nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cùng nhóm cộng sự thực hiện.

Hố khảo cổ tìm lăng mộ vua Quang Trung đã mở

TTO - Đến chiều 7-10 đã có ba trong số 5 hố được các chuyên gia khảo cổ cho mở để thăm dò tìm lăng mộ vua Quang Trung tại khu vực gò Dương Xuân (phường Trường An, TP Huế).

Lăng mộ vua Quang Trung sau hơn 200 năm giờ ở đâu?

TTO - Bộ VH-TT&DL cho phép các nhà nghiên cứu đào năm hố thăm dò khảo cổ để hi vọng tìm được chính xác cung điện của vua Quang Trung hơn 200 năm trước.

Cung điện Đan Dương: tranh luận kịch liệt vẫn chưa biết nằm đâu

TTO - Việc tìm ra cung điện Đan Dương có thể giúp giải mã một bí ẩn lịch sử: lăng mộ vị vua Quang Trung nằm ở đâu.