Tag: Cục Khảo thí trả lời

​Khi nào lấy được mật khẩu?

TT - Suốt mùa tuyển sinh, chuyên mục “Thí sinh hỏi, Cục Khảo thí trả lời” cập nhật liên tục nhằm trả lời các thắc mắc của thí sinh liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia.