Tag: cửa Tùng

Giấc mơ nơi cửa bể dòng sông...

TT - Thật khó hình dung ở xứ sở gió Lào cát trắng này lại có một ngôi làng đẹp như Tùng Luật.