Thứ 5, ngày 22 tháng 4 năm 2021

  • Cu Tí ăn bù

    Cu Tí ăn bù

    TTO - Cu Tí là tổ trưởng, oai phong lắm à nha. Bạn nào quên không xịt nước rửa tay, cu Tí ghi tên méc cô. Cu Tí bắt bạn nào cũng đeo khẩu trang suốt buổi, ai nghẹt thở mở ra là ghi sổ.