Tag: COVID-19 khiến công tác tổ chức Olympic Tokyo tốn kém nhất lịch sử

COVID-19 khiến công tác tổ chức Olympic Tokyo tốn kém nhất lịch sử

Chi phí tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo ước tính đã tăng từ 294 tỉ yên (2,67 tỉ USD) lên gần 1.644 tỉ yên (14,9 tỉ USD), sánh ngang kỳ Olympic London 2012 tốn kém nhất trong lịch sử.