Tag: Corellium

Cài Android lên iPhone được đó, mà bạn có muốn cài không?

TTO - Hãng bảo mật mạng Corellium ngày 4-3 công bố sản phẩm đang ở giai đoạn beta có tên Project Sandcastle có khả năng cài đặt hệ điều hành Android lên một số mẫu iPhone.