Tag: công việc chân tay

Trung Quốc kêu gọi cử nhân thất nghiệp 'xắn tay' làm việc chân tay

Truyền thông nhà nước Trung Quốc kêu gọi các cử nhân thất nghiệp nên tạm dừng tham vọng nghề nghiệp của họ và hãy bắt tay vào các công việc đòi hỏi những kỹ năng thấp hơn.