Tag: Công ty VWS

Bác kháng cáo của người tố bãi rác Đa Phước và ông David Dương trên Facebook

Tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo của người tố mùi hôi ở khu Phú Mỹ Hưng xuất phát từ bãi rác Đa Phước.