Tag:

Công ty quảng cáo

Phạt quảng cáo sai chỗ rất khó, tại sao?

Phạt quảng cáo sai chỗ rất khó, tại sao?

TTO - Liên quan đến quy định phạt cả chủ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nếu quảng cáo sai chỗ (theo nghị định 28/2017, có hiệu lực từ ngày 5-5-2017), nhiều ý kiến cho rằng rất khó thực thi trên thực tế.