Thứ 3, ngày 6 tháng 12 năm 2022

Công ty Chứng khoán Đà Nẵng bị phạt 60 triệu đồng

22/11/2012 18:16 GMT+7

TTO - Theo Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng vừa bị phạt 60 triệu đồng do vi phạm việc tách biệt quản lý tiền và chứng khoán của khách hàng.

Theo quyết định số 954 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, đến tháng 5-2012 Công ty Chứng khoán Đà Nẵng vẫn trực tiếp nhận tiền giao dịch chứng khoán của khách hàng tại công ty, vi phạm quy định quản lý tiền và chứng khoán của khách hàng.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 32 quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán, công ty chứng khoán phải quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng tách biệt khỏi tiền của chính công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán không được trực tiếp nhận tiền giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Trước đó, Công ty Chứng khoán Đà Nẵng cũng đã bị Ủy ban Chứng khoán nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt do lỗ lũy kế đến cuối năm 2011 là 14,254 tỉ đồng.

H.NHƯ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận