Tag: CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ

Thay đổi ngày ghi chỉ số điện về cuối tháng nhằm mục đích gì?

Trước đây, khi khách hàng chưa được lắp đặt công tơ điện tử, thì hàng tháng nhân viên điện lực phải đến từng nhà để ghi chỉ số tiêu thụ điện. Điều này dẫn đến ngày ghi chỉ số điện giữa các nơi không đồng bộ, dẫn đến bất tiện cho cả khách hàng...

PC Quảng Trị: Cuối 2022, 100% khách hàng được lắp đặt công tơ điện tử

Tin từ Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) cho biết, đơn vị này đang đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống đo đếm điện, đảm bảo đến cuối năm nay 100% khách hàng được lắp đặt công tơ điện tử và thu thập dữ liệu bằng đo xa.