Thứ 5, ngày 28 tháng 10 năm 2021

Công khai thủ tục thuế, hải quan trên Internet

06/08/2014 00:26 GMT+7

TT - Ngày 5-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Sửa thủ tục để rút ngắn thời gian nộp thuế23 giải pháp thuế gỡ khó doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường hậu kiểm.

Về quy trình, thủ tục kê khai, nộp thuế, chỉ thị yêu cầu giảm thời gian kê khai, nộp thuế đạt mức trung bình của nhóm các nước ASEAN-6, phấn đấu cuối năm 2014 có 95% số doanh nghiệp khai thuế điện tử, 15/63 địa phương thực hiện nộp thuế điện tử và 63/63 địa phương triển khai trong năm 2015, cắt giảm tối thiểu 50% số giờ thực hiện thủ tục hành chính thuế, phấn đấu đến năm 2015 bằng với mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 (171 giờ/năm). Chỉ thị cũng yêu cầu công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính thuế, hải quan trên mạng Internet, triển khai có hiệu quả mô hình một cửa liên thông, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra thuế, hải quan, tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại và chấn chỉnh, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức thuế, hải quan đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận