Thứ 6, ngày 5 tháng 3 năm 2021

  • ​Chàng kỹ sư bỏ việc

    ​Chàng kỹ sư bỏ việc

    TT - Đang là kỹ sư phần mềm kiêm quản lý dự án cho một tập đoàn công nghệ ở TP.HCM, đùng một cái, Trần Gia Thông quyết định bỏ việc để thành lập một cộng đồng tiếng Anh... miễn phí.