Tag: công chứng khi không biết chữ

Không biết chữ có công chứng được không?

Chồng tôi không biết chữ, muốn ra công chứng để bán tài sản có được không?