08/12/2009 20:20 GMT+7

Công bố Sách trắng quốc phòng Việt Nam 2009

TTXVN
TTXVN

Ngày 8-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức công bố Sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2009.

Đây là tài liệu chính thức của Nhà nước Việt Nam được công bố lần thứ 3 nhằm cung cấp các thông tin chủ yếu về các vấn đề cơ bản của quốc phòng Việt Nam, góp phần tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Tại buổi họp báo, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - cho biết Sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2009 gồm 3 phần chính và 11 phần phụ lục thể hiện các quan điểm, đường lối quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tính chất đặc thù trong nghệ thuật quân sự và chính sách quốc phòng Việt Nam.

Sách trắng thể hiện Việt Nam chủ trương duy trì và phát triển quốc phòng đủ mạnh, kiên trì chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ, trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Tại đây, nhiều thông tin mới được công bố như: ngân sách quốc phòng, tổng quân số... Các thông tin về cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng, các quân, binh chủng... được cung cấp đầy đủ và hệ thống.

Những thay đổi lớn về quốc phòng trong 5 năm qua cũng được nêu trong Sách trắng, thể hiện được sự cởi mở, minh bạch về quốc phòng của Việt Nam.

Đặc biệt, lần đầu tiên, chính sách hợp tác quốc phòng trên nhiều lĩnh vực cụ thể được nêu rõ trong các mục riêng, thể hiện chủ trương tham gia ngày càng tích cực vào các hoạt động hợp tác quốc phòng, an ninh khu vực và quốc tế của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sách trắng cũng đề cập các chính sách cụ thể của Việt Nam trên một số lĩnh vực quan trọng như việc ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố, việc Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, diễn tập cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai...

Việc xuất bản Sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2009 thể hiện mong muốn và quyết tâm của Việt Nam trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các nước làm nền tảng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác, bình đẳng với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên