Thứ 3, ngày 22 tháng 6 năm 2021

Công bố hai pháp lệnh mới

09/05/2012 18:30 GMT+7

Sáng 9-5, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và pháp lệnh chi phí giám định, định giá và chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng.

Hai pháp lệnh này vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII thông qua.

Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp điển; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện pháp điển và các điều kiện bảo đảm cho công tác pháp điển.

Pháp lệnh được ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước ở trung ương trong thời gian nhất định và theo một trình tự, thủ tục thống nhất, tiến hành rà soát, tập hợp các quy phạm pháp luật hiện hành, sắp xếp các quy phạm đó theo một trật tự hợp lý và dễ dàng tra cứu thành bộ pháp điển.

Ngoài ra trong quá trình thực hiện pháp điển, các cơ quan có thẩm quyền sẽ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện các quy phạm pháp luật chồng chéo mâu thuẫn, không còn phù hợp với thực tiễn để từ đó xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2012 và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Pháp lệnh chi phí giám định, định giá và chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng gồm có 7 chương với 59 điều.

Giám định và định giá tài sản là công việc tòa án thường phải tiến hành trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự và là một công việc rất phức tạp nhưng có ý nghĩa quan trọng với việc xác định tính khách quan của sự việc và giá trị của tài sản trong vụ án. Đây là thủ tục quan trọng, là nguồn chứng cứ giúp tòa án giải quyết vụ việc được đúng đắn.

Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Bộ luật tố tụng hình sự cũng đã có những quy định liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, vấn đề về chi phí giám định, định giá, chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính và tố tụng hình sự hiện nay vẫn chưa được quy định cụ thể gây khó khăn cho việc áp dụng.

Do đó, pháp lệnh chi phí giám định, định giá và chi phí cụ thể cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng hiện nay là rất cần thiết.

Pháp lệnh chi phí giám định, định giá và chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao.

Theo chinhphu.vn
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận