Thứ 3, ngày 20 tháng 4 năm 2021

Công bố 827 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII

27/04/2011 06:31 GMT+7

TT - Ngày 26-4, thay mặt Hội đồng bầu cử, chủ tịch hội đồng Nguyễn Phú Trọng đã ký nghị quyết số 351/NQ-HĐBC công bố danh sách 827 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại 183 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XIII.

* Chiều 26-4, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND TP.HCM khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) đã công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa VIII theo từng đơn vị bầu cử. Theo đó, có 161 người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa VIII (158 người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu và 3 người tự ứng cử) tại 32 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu.

Theo công bố trên, có 28 đơn vị bầu cử có số người ứng cử là 5 người và số đại biểu được bầu là 3; có hai đơn vị bầu cử gồm đơn vị số 13 (Q.12) và đơn vị 22 (Q.Tân Bình) có số người ứng cử là 4, bầu 2 đại biểu; đơn vị số 24 (Q.Tân Phú) có 7 người ứng cử, bầu 4 đại biểu; đơn vị số 27 (huyện Bình Chánh) có 6 người ứng cử, bầu 3 đại biểu.

* Chiều cùng ngày, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011-2016 đã công bố danh sách 94 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2011-2016 tại 19 đơn vị bầu cử.

* Trước đó chiều 25-4, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam đã công bố danh sách 102 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại 22 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Hội đồng bầu cử trung ương đã cho phép tỉnh Quảng Nam được bầu cử sớm ở 148 khu vực bỏ phiếu tại 30 xã thuộc sáu huyện miền núi vào ngày 19-5.

TTXVN - Q.T. - V.Q.C. - D.H.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận