Tag: con đường lịch sử

60 năm đường Trường Sơn - Kỳ cuối: Cuộc sống mới trên con đường huyền thoại

TTO - 20 năm sau ngày đất nước thống nhất, con đường huyền thoại Hồ Chí Minh của những năm chiến tranh mang một trọng trách mới: phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng... của thời bình.