Tag: con đang cấp cứu

Ngăn chặn chiêu lừa 'con đang cấp cứu' lan rộng

Chiêu lừa "con đang cấp cứu" bắt đầu ở TP.HCM đã xuất hiện tại Hà Nội khi trong ngày 13-3, một số phụ huynh ở Hà Nội đã nhận được cuộc gọi "con cấp cứu, cần chuyển tiền gấp".