Tag: cô Đinh Thị Chúc

Cảm ơn cô, người truyền cảm hứng những giờ văn!

TTO - Thật khó để tôi sắp xếp những mỹ từ ca ngợi cô. Nghiêm khắc nhưng hiền từ, mạnh mẽ nhưng đầy yêu thương, lạnh lùng nhưng rất tâm lí và còn nhiều hơn thế nữa...