Chủ nhật, ngày 23 tháng 1 năm 2022

Cơ cấu lại nợ cho người nuôi tôm, cá tra

18/04/2014 20:31 GMT+7

TTO - Thủ tướng chính phủ vừa có quyết định về việc xử lý đối với các khoản nợ quá hạn và nợ đã được cơ cấu của khách hàng là hộ dân, chủ trang trại, hợp tác xã nuôi tôm và cá tra gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và trả nợ ngân hàng (NH) đến ngày 31-12-2013.

Theo quyết định này, các NH được phép cơ cấu lại nợ tối đa 36 tháng, không thu lãi quá hạn, lãi phạt đối với các khoản nợ được cơ cấu đồng thời ưu tiên thu nợ gốc trước, thu nợ lãi sau với các khách hàng gặp khó khăn tạm thời trong việc trả nợ. Trường hợp khách hàng đã trả xong nợ gốc, chưa trả hết nợ lãi thì NH làm việc với khách hàng để có kế hoạch thu dần hàng năm tiếp theo, miễn, giảm lãi vay theo quy định...

Về xử lý các khoản nợ quá hạn của khách hàng không có khả năng trả nợ do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, quyết định này quy định các NH trên cơ sở xác nhận của UBND cấp xã để xác định thực tế nhằm khoanh nợ trong thời hạn 3 năm đối với khách hàng. Trong thời gian khoanh nợ, NH tính lãi nhưng không thu của khách hàng. Nếu sau 3 năm khách hàng trả được đầy đủ gốc thì xóa lãi cho khách hàng. Trường hợp khách hàng không trả được nợ gốc thì NH xử lý theo quy định.

Số lãi khách hàng chưa trả được đến thời điểm khoanh nợ, NH xem xét thực hiện miễn, giảm lãi theo các quy định hiện hành và không tính lãi quá hạn, lãi phạt. Đồng thời, NH tiếp tục thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo nhóm nợ đang áp dụng đối với khoản nợ tại thời điểm khoanh nợ. NHNN sẽ cho vay tái cấp vốn tương ứng với số tiền NH thực hiện khoanh nợ cho khách hàng với lãi suất 0%/năm. Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày và được gia hạn tự động hàng năm với thời gian 3 năm. NHNN căn cứ vào danh sách khách hàng đủ điều kiện khoanh nợ do NH báo cáo để thực hiện giải ngân.

NH được tiếp tục xem xét cho khách hàng vay mới để khôi phục sản xuất, kinh doanh trên cơ sở phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi và không phụ thuộc vào các khoản nợ đã được xử lý theo quy định của Quyết định này. NHNN cho vay tái cấp vốn tương ứng với số tiền NH thực hiện khoanh nợ cho khách hàng với lãi suất 0%/năm. Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày và được gia hạn tự động hàng năm với thời gian 3 năm.

A.H.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận