Tag: CMCN 4.0

Hà Nội muốn trở thành đô thị thông minh thân thiện và an toàn

TTO - Mô hình đô thị thông minh bền vững mà Hà Nội mong muốn hướng tới phải mang lại sự tiện ích, an toàn, thân thiện cho mọi người dân dựa trên nền tảng ứng dụng những công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng 4.0.

35% doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp 4.0

TTO - Là kết quả khảo sát 275 doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được VINASA công bố tại Diễn đàn cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2017. Theo khảo sát, có 35,2% đơn vị đã chuẩn bị và sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0)