Tag: CLB Tình người

Tạm đình chỉ phát hành sách của Câu lạc bộ Tình người

TTO - Hôm nay 29-3, Nhà xuất bản Hồng Đức đã có văn bản gửi Câu lạc bộ Tình người yêu cầu ngừng phát hành cuốn sách ‘Tạo hóa ban tặng nền tảng trí tuệ cho nhân loại’ để thẩm định lại nội dung.