Tag:

CLB Nhân Sinh

Hơi ấm cuối năm

Hơi ấm cuối năm

TT - Không dồi dào về nguồn tài chính, các nhóm bạn trẻ thiện nguyện TP.HCM khi tìm đến những mảnh đời khó khăn chỉ có thứ quý giá nhất là những bàn tay ấm nóng chìa ra.