Tag: City Transformer

Việc di chuyển trong những không gian nhỏ sẽ không còn là vấn đề với người muốn sử dụng phương tiện 4 bánh nhờ mẫu xe lái như ô tô điện, đỗ như xe máy.