Chuyển tải hình ảnh Việt Nam đổi mới đến bạn bè quốc tế

10/03/2010 05:37 GMT+7

TT - Phát biểu kết luận tại hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc năm 2010, ông Tô Huy Rứa - ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương - yêu cầu: Cần phải tăng cường tuyên truyền và giới thiệu nhiều hơn nữa về hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, con người Việt Nam cần cù, thân thiện...

Việt Nam thật sự là một điểm đến du lịch, đầu tư hấp dẫn đối với bạn bè quốc tế. Tiếp tục tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái từ các thế lực thù địch, đồng thời nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục của các bài viết, các sản phẩm thông tin đối ngoại làm sao giúp thế giới hiểu đúng thực tiễn Việt Nam. Tích cực triển khai có hiệu quả đề án “Tổng thể về tuyên truyền để bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở biển Đông trong thời gian tới...”.

Theo ông Rứa, cần phải nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện, chuyên sâu từng vấn đề cụ thể. Đồng thời phải chia từng nhóm đối tượng, nhóm vấn đề để tìm cách tuyên truyền. Phải xem trọng công tác tuyên truyền miệng vốn là một thế mạnh. Đối với những dư luận không đúng do thiếu thông tin thì phải giải thích, tuyên truyền theo hướng cung cấp thông tin chính thống có căn cứ khoa học và thực tiễn để tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi. Củng cố, gìn giữ và tăng cường mối quan hệ hữu nghị với các nước, nhất là trong quan hệ Việt - Trung.

Đối với công tác tuyên truyền biển đảo, ông Rứa cho rằng tiếp tục đẩy mạnh và đi sâu tuyên truyền vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Tránh đi sâu khai thác phiến diện những vấn đề dễ gây bức xúc, ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị với các nước xung quanh.

Nhân dịp này 50 tập thể (trong đó có báo Tuổi Trẻ) và 28 cá nhân được Ban Tuyên giáo trung ương tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc năm 2009. Cũng trong dịp này, Bộ tư lệnh hải quân đã trao 46 bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác tuyên truyền biển đảo 2009.

Ông Nguyễn Văn Xuân (phó vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo trung ương):

Soạn tài liệu chuẩn về chủ quyền biển đảo

Hiện Ban Tuyên giáo trung ương đang phối hợp với Ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) biên soạn bộ tài liệu chuẩn về chủ quyền biển đảo. Khi bộ tài liệu chuẩn này được thông qua sẽ phối hợp với bộ phận biên soạn sách giáo khoa của Bộ Giáo dục - đào tạo để đưa từng phần vào các cấp học nhằm giáo dục tuyên truyền cho học sinh sinh viên và các tầng lớp thanh niên.

Chúng tôi đang cố gắng sưu tầm tất cả tài liệu đang lưu lạc trong dân như tài liệu vừa qua ở tộc họ Đặng (Lý Sơn, Quảng Ngãi), các tài liệu của triều Nguyễn ở Huế... Ngoài ra chúng tôi đã và đang tiếp tục đi sưu tầm tài liệu liên quan đến biển đảo Việt Nam từ các nước trước kia có quan hệ, giao thương với Việt Nam như Hà Lan, Pháp, Mỹ... Sau đó sẽ kết hợp với những tài liệu có trong các tàng thư, văn khố của Nhà nước rồi bắt tay vào chọn lọc, biên soạn lại bộ tài liệu chuẩn như đã nói.

Đ.NAM
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận