Tag: Chuyên gia Đoàn Mnh Xương

Đoàn Minh Xương: Xu hướng ngày càng ít tiền đạo

TTO - Euro hay World Cup luôn là trường học lớn với HLV, chuyên gia bóng đá Việt Nam. Dưới đây là góc nhìn cùa chuyên gia Đoàn Minh Xương qua bài viết gởi riêng cho Tuổi Trẻ Online.

Đoàn Minh Xương: Xu hướng ngày càng ít tiền đạo

TTO - Euro hay World Cup luôn là trường học lớn với HLV, chuyên gia bóng đá Việt Nam. Dưới đây là góc nhìn cùa chuyên gia Đoàn Minh Xương qua bài viết gởi riêng cho Tuổi Trẻ Online.