Tag: chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Giáo dục nghề nghiệp: ‘Cuộc đua’ không công bằng

TTO - Giáo dục nghề nghiệp dường như vẫn bị tách rời khỏi hệ thống giáo dục quốc dân do những bất cập về chính sách đầu tư, về tư duy quản lý khiến cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp rơi vào tình trạng phải tham gia ‘cuộc đua’ không công bằng.