Thứ 6, ngày 4 tháng 12 năm 2020

Chuyển cơ quan điều tra xử lý các sai phạm

26/07/2011 06:18 GMT+7

TT - Kết luận việc thanh tra toàn diện Công ty cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn (gọi tắt là Công ty APT) - được cổ phần hóa từ một đơn vị thành viên của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, lãnh đạo UBND TP.HCM thống nhất chuyển sang cơ quan điều tra để điều tra xử lý đối với các sai phạm của các cá nhân có liên quan trong vụ việc này.

Lãnh đạo UBND TP thống nhất với đề xuất của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn tái cấu trúc tổ chức và hoạt động của Công ty APT để phục hồi, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Qua kết quả thanh tra cho thấy có sự đối phó và không trung thực trong báo cáo tình hình thua lỗ của công ty (tính đến giữa năm 2009 công ty lỗ 169,762 tỉ đồng). Quản lý sử dụng vốn không chặt chẽ, để vốn bị chiếm dụng nhiều nhưng thiếu những ràng buộc và biện pháp chế tài, dẫn đến khả năng thu hồi vốn chậm hoặc bị mất vốn trong khi vẫn phải trả lãi vay ngân hàng. Có dấu hiệu để tư nhân núp bóng qua việc khoán cho các đơn vị trực thuộc. Công ty hoạt động như một ngân hàng trung gian cho các đơn vị trực thuộc vay lấy lãi nhưng lại không có thế chấp và những ràng buộc pháp lý để thu hồi vốn.

Do buông lỏng quản lý nên các đối tác còn nợ vốn đầu tư không có khả năng thanh toán hàng chục tỉ đồng, đồng thời để bị chiếm dụng tiền bán hàng hàng chục tỉ đồng khác...

 QUỐC THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận