​Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia

07/04/2016 00:06 GMT+7

Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia nhằm tạo điều kiện cho thanh niên hai nước giao lưu văn hóa, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai bên.

Đối với công dân Việt Nam tham gia chương trình này có thể học tập từ phía Australia về kinh nghiệm làm việc, cách thức sản xuất kinh doanh, quản trị nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ trong thời gian cư trú tại Australia. Sau khi về nước, thanh niên Việt Nam có thể vận dụng kinh nghiệm, kiến thức đã tích lũy được vào hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh với chất lượng và hiệu quả hơn.

Theo quy định của thỏa thuận, hàng năm mỗi bên sẽ cấp tối đa 200 thị thực cho công dân của bên kia và cho phép họ lưu trú trên lãnh thổ nước mình với thời hạn 12 tháng kể từ ngày nhập cảnh lần đầu tiên. Người mang thị thực Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ được phép sử dụng thị thực này để xuất cảnh và nhập cảnh nhiều lần lãnh thổ bên tiếp nhận trong thời gian lưu trú nói trên. Người mang thị thực này phải chấp hành pháp luật, quy định của bên tiếp nhận và không được làm những công việc trái với mục đích nhập cảnh, không được làm việc toàn bộ 12 tháng trong kỳ nghỉ.

Mục đích chủ yếu của việc lưu trú theo loại thị thực này là đi nghỉ nhưng tìm được việc làm; không được làm việc cho một chủ sử dụng lao động quá 6 tháng và không được tham gia khóa học tập hoặc đào tạo có thời hạn quá 4 tháng. Công dân của mỗi bên không được phép tiếp tục lưu trú tại bên tiếp nhận sau thời hạn lưu trú 12 tháng.

Công dân Việt Nam tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ phải đáp ứng một số điều kiện về sức khỏe, khả năng tài chính, trình độ học vấn, trình độ ngoại ngữ, nhân thân và được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu.

Theo quy định của Chính phủ Australia, công dân Việt Nam cũng như công dân các quốc gia khác đã ký thỏa thuận hợp tác với Australia trong chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể để được cấp visa sang Australia làm việc theo chương trình này. Những điều kiện này bao gồm: có nguyện vọng làm việc kết hợp kỳ nghỉ ở Australia trong thời hạn 01 năm; trong độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi; có hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; có năng lực tài chính đủ để trang trải cho các chi phí của bản thân trong thời gian làm việc kết hợp kỳ nghỉ tại Australia (khoảng 5.000 đô la Australia); không có con cái ở cùng trong thời gian làm việc kết hợp kỳ nghỉ.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận