Tag: Chung Hoàng Chương

Sinh viên cần đọc nhiều sách nếu muốn hội nhập quốc tế

Sinh viên nên "Act Local - Think Global": hành động trong phạm vi cá nhân nhưng cần nghĩ đến các vấn đề mang tính toàn cầu.

Xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước trên mạng, Chương 'may mắn' nhận 18 tháng tù

TTO - Chủ tài khoản Chương 'may mắn' đăng tải nhiều bài viết mang tính chất phản động, kêu gọi lật đổ chính quyền, bôi nhọ Đảng và Nhà nước trên Facebook, đồng thời tích cực bình luận, tương tác với các đối tượng xấu khác.