Chuẩn bị tổng điều tra kinh tế năm 2021

28/02/2020 21:27 GMT+7

TTO - Việc tổng điều tra kinh tế sẽ thực hiện trên phạm vi cả nước, thu thập thông tin cơ bản các đơn vị sản xuất kinh doanh, nhằm đánh giá toàn diện thực trạng phát triển kinh tế - xã hội.

Chuẩn bị tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Ảnh 1.

Hoạt động của các doanh nghiệp sẽ được điều tra, đánh giá trong chương trình Tổng điều tra kinh tế 2021 - Ảnh: TT

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 307/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Theo đó sẽ tiến hành tổng điều tra trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, tổ chức phi chính phủ, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể...

Mục tiêu nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Việc điều tra sẽ tập trung vào thông tin định danh các cơ sở, thông tin lao động và thu nhập, người đứng đầu, kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D), đổi mới sáng tạo, tiêu dùng năng lượng, ứng dụng công nghệ, tiếp cận tài chính...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì xây dựng phương án tổng điều tra; với nguyên tắc khai thác tối đa số liệu về doanh nghiệp, sử dụng tối đa công nghệ thông tin... 

Hoạt động tổng điều tra thực hiện 2 giai đoạn, kết quả sơ bộ sẽ công bố vào tháng 12-2021. Kết quả chính thức công bố vào quý 2-2022.

Tổng điều tra dân số và nhà ở cả nước vào tháng 4-2019 Tổng điều tra dân số và nhà ở cả nước vào tháng 4-2019

TTO - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm đầu tháng 4-2019.

N.AN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận