07/12/2017 10:09 GMT+7

Chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5

Chinhphu.vn
Chinhphu.vn

TTO - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ năm vào thời điểm 0h ngày 1-4-2019.

Thực hiện Luật thống kê và để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, nước ta sẽ tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ năm vào thời điểm 0h ngày 1-4-2019.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để chuẩn bị tổ chức tổng điều tra.

Trên cơ sở phương án tổng điều tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng dự toán kinh phí tổng điều tra và tổng hợp trong dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Kế hoạch và đầu tư gửi Bộ Tài chính tổng hợp; phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam xây dựng chương trình giám sát tổng điều tra.

Bộ Tài chính phối hợp Bộ Kế hoạch và đầu tư (Tổng cục Thống kê) lập dự trù kinh phí chi tiết cho tổng điều tra và có kế hoạch chuẩn bị kinh phí cho việc tổ chức tổng điều tra.

Các bộ: Quốc phòng, Công an và Ngoại giao phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư (Tổng cục Thống kê) chuẩn bị, xây dựng phương án, kế hoạch điều tra số nhân khẩu trong phạm vi quản lý của bộ. Bộ Công an chuẩn bị lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho tổng điều tra.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp Bộ Kế hoạch và đầu tư (Tổng cục Thống kê) xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho tổng điều tra; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về tổng điều tra trong năm 2018 và quý I, quý 2-2019.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư (Tổng cục Thống kê) thực hiện điều tra thí điểm và điều tra tổng duyệt, xác định và bàn giao chính xác phạm vi quản lý lãnh thổ giữa các đơn vị hành chính, tiến hành tốt công tác chuẩn bị tổng điều tra.

Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, điều tra thí điểm, điều tra tổng duyệt và xây dựng phương án tổng điều tra, Bộ Kế hoạch và đầu tư báo cáo Thủ tướng xem xét, ban hành quyết định về tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0h ngày 1-4-2019.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương có trách nhiệm cung cấp dữ liệu hành chính theo phương án tổng điều tra được phê duyệt. 

Giao Bộ Kế hoạch và đầu tư chịu trách nhiệm giúp Thủ tướng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện chỉ thị này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận