Tag: chưa tiêm cacvine

Quảng Ngãi giao địa phương quyết định hình thức học với mầm non, tiểu học

TTO - Ông Đặng Văn Minh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, giao UBND các huyện, thị xã và thành phố quyết định hình thức học đối với bậc mầm non và tiểu học trước lo lắng học sinh 2 bậc này chưa tiêm vắc xin.