Thứ 2, ngày 10 tháng 8 năm 2020

Chưa có kinh nghiệm

11/03/2013 16:14 GMT+7

"Chúng ta chưa có kinh nghiệm trong quản lý đầu tư các dự án bôxit".

Chưa có kinh nghiệm

"Chúng ta chưa có kinh nghiệm trong quản lý đầu tư các dự án bôxit".

Bộ trường Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã thừa nhận như vậy trong chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời tối 10-3.

Bộ trường Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã thừa nhận như vậy trong chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời tối 10-3.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận