Thứ 2, ngày 23 tháng 5 năm 2022

Chưa có giấy kết hôn, vợ có được nhập vào hộ khẩu chồng?

28/06/2016 11:43 GMT+7

TTO - * Tôi ở quận 6, TP.HCM, mới lập gia đình cuối năm 2015. Vợ tôi là người Bình Thuận. Hiện ba vợ tôi đã cắt hộ khẩu của vợ tôi.

Chúng tôi vẫn chưa làm giấy kết hôn, vợ tôi có được nhập hộ khẩu tôi hay không (hộ khẩu do tôi đứng tên). Chúng tôi cần những giấy tờ gì? (Nguyễn Hải Bình )

- Theo Điều 20 Luật Cư trú năm 2006 đã được sửa đổi bổ sung năm 2013 quy định công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố từ hai năm trở lên.

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: vợ về ở với chồng.

Vậy căn cứ quy định pháp luật nêu trên:

1. Trường hợp vợ chồng bạn chưa đăng ký kết hôn, để vợ bạn được đăng ký thường trú tại nhà của bạn ở quận 6 theo quy định khoản 1 Điều 20 Luật Cư trú, thì vợ bạn phải đáp ứng điều kiện sau:

+ Có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc trung ương. Chỗ ở hợp pháp nơi vợ bạn ở phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (đã có nhà ở trên đất đó); Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là văn bản cho ở nhờ nhà ở.

Trường hợp chỗ ở hợp pháp do ở nhờ thì phải được người cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình. Đối với chỗ ở hợp pháp ở nhờ tại thành phố trực thuộc trung ương phải có xác nhận của UBND cấp xã về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương.

+ Có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố trực thuộc trung ương từ hai năm trở lên (phải có giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú).

+ Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú.             

2. Trường hợp vợ chồng bạn đã đăng ký kết hôn, để vợ bạn được đăng ký thường trú tại nhà bạn ở quận 6 theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú, thì vợ bạn phải đáp ứng điều kiện sau: phải xuất trình giấy tờ chứng minh về mối quan hệ vợ chồng (giấy đăng ký kết hôn); không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, không cần phải có giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú.

Về hồ sơ đăng ký thường trú, bao gồm:

+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

+ Bản khai nhân khẩu (đối với trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu)

+ Giấy chuyển hộ khẩu

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp

+ Giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú.

(Theo quy định Điều 6, Điều 7 Thông tư số: 35/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an)

Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP (VP luật sư Gia Thành - 51 Trần Quý, P.4, Q.11, TP.HCM)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận