Tag: chư tăng chùa Hương

Yêu cầu chư tăng chùa Hương rút kinh nghiệm vì để dân tranh lộc

TTO - Chùa Hương phải rút kinh nghiệm, chấn chỉnh các chư tăng vì để xảy ra sự việc người dân tranh lộc sau nghi lễ Mông Sơn thí thực.