Tag: Chu Huy Mân

Một số tin tức đáng chú ý: Hội thảo kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân; Cần Thơ phê duyệt đề án thu hút công nghiệp đến năm 2030; Phạt tàu đón, trả khách không phép ở Cát Lái và Bình Khánh...

Đại tướng Chu Huy Mân: Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt hai cuộc kháng chiến của dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại tướng Chu Huy Mân luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của Đảng lên trên lợi ích cá nhân.

Những Đại tướng huyền thoại của Quân đội Nhân dân anh hùng

TTO - 75 năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam có những vị Đại tướng mà tên tuổi, sự nghiệp gắn liền với những chiến công lừng lẫy, góp phần quan trọng vào các cuộc kháng chiến thống nhất, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.